Raad akkoord met extra miljoenen Rijnlandroute

Zoals verwacht is de gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met een extra Leidse bijdrage van 20 miljoen euro aan de Rijnlandroute. Die weg moet de A44 en de A4 met elkaar gaan verbinden, maar het project kampt nog met grote tekorten. Provincie en regio Holland Rijnland hebben gezamenlijk 140 miljoen extra toegezegd. Het wachten is nu op extra geld van het rijk om de aanleg mogelijk te maken. Gedeputeerde Asje van Dijk hoopt op 200 miljoen extra van minister Melanie Schultz. Voor de nieuwe weg zijn nog twee varianten in beeld.

In de zogenaamde ‘F-variant’ loopt de verlengde N11-West langs de Stevenshof, door Voorschoten naar de A4. Daarbij gaat de weg ook door de Oostvlietpolder. De tweede variant is het burgerinitiatief Churchill Avenue (CA). Zie plattegrond. De weg gaat daarbij ondergronds over de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan lopen. Daardat voor beide tracés niet voldoende geld is, zijn de plannen uitgekleed en wordt de weg gefaseerd aangelegd, tenzij het rijk met voldoende extra geld over de brug komt voor een aanleg ineens.

Vrijwel alle partijen in Leiden staan positief tegenover de CA, maar nu al een keuze maken willen de meesten niet. Er loopt nog een milieuonderzoek, waarvan de resultaten in maart 2011 bekend worden. Dat wil een meerderheid in de raad afwachten. Een voorstel van de GroenLinks en de ChristenUnie om de Leidse bijdrage alleen beschikbaar te stellen voor de CA werd daarom niet aangenomen.

Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Guido Terpstra is dat een gemiste kans, omdat Leiden nu geen enkele invloed meer heeft op de tracékeuze, ook niet als er later voor de F-variant wordt gekozen. “We lopen nu het risico dat we 20 miljoen beschikbaar stellen voor en karrespoor langs de Stevenshof.” Fractievoorzitter Gerda van den Berg van de PvdA erkent dat Leiden er in de toekomst niet meer over kan beslissen, maar volgens haar kan Leiden wel degelijk invloed uitoefenen op die keuze door duidelijk stelling te nemen. Burgemeester Lenferink wees er op dat ook het bestuur van Holland Rijnland nog een apart besluit moet nemen over het beschikbaar stellen van de totale regionale bijdrage. Ook dan kan Leiden nog invloed uitoefenen.

De VVD is het felst tegen de CA gekand. Die partij spreekt van ‘een vierbaans snelweg door de stad die de Mors in tweeen splijt’. Raadslid Frederik Zevenbergen gelooft er niks van dat er extra geld van het rijk komt voor een ongefaseerde aanleg. “De overheid moet zelf ook 18 miljard bezuinigen.” En als de weg gefaseerd aangelegd wordt, denkt hij dat de tweede fase er nooit zal komen. Het schrikbeeld dat hij voor Leiden Zuid-West schetst omvat ontsierende geluidswallen en walmende tunnelmonden.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×