Nota Bevordering Arbeidsparticipatie beschikbaar

Het college heeft De nota `Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2010 – 2014′ vastgesteld. Hierin wordt ingegaan op het participatiebeleid van de gemeente voor de jaren 2011 – 2014 voor de beleidsterreinen re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie. Omdat in de programmabegroting vastgelegd is dat het aantal bijstandsgerechtigden moet afnemen, en omdat het rijk flink bezuinigt, zal er in de eerste plaats ingezet worden op bevordering van de arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden. De nota ligt ter inzage.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×