Kooikapel gemeentelijk monument

De gemeente heeft besloten de Kooikapel aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Ook het wijkgebouw en de kosterswoning hebben die status gekregen. De panden aan de Ambonstraat 11/Driftstraat 49a zijn in 1933 voor De Kooi ontworpen door architect Gijs van Hoogevest. Ze werden geopend op 12 juli 1934. In het ontwerp van het kerkgebouw heeft met name de klokkentoren op de hoek een beeldbepalende functie gekregen.

Ook Maredijk 16 is benoemd tot beschermd gemeentelijk monument. Dit negentiende-eeuwse woonhuis dat gebouwd is tussen 1838 en 1846, is het laatst overgebleven huis van een reeks van acht vergelijkbare woonhuizen aan de Maredijk. Kenmerkend voor dit pand zijn het buitengewoon kleine formaat en de herkenbare, wit gepleisterde bakstenen gevel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×