Inzet op beperken meeuwenoverlast

De gemeente blijft de komende tijd inzetten op het terugdringen van meeuwenoverlast. De afgelopen jaren zijn er al diverse acties ondernomen om de overlast terug te dringen. Zo zijn meeuweneieren verwisseld en werden er extra dikke vuilniszakken beschikbaar gesteld. Beide maatregelen hebben enigszins geholpen. Het college wil nu gaan werken met een bredere aanpak, bestaande uit verschillende maatregelen. Eén van die maatregelen is het meenemen van een valkenier bij het ophalen van het huisvuil. In Schiedam heeft dit al vruchten afgeworpen. Verder start het college een proef met ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad. De gemeente wil ook de bewoners stimuleren zelf actie te ondernemen tegen broedende meeuwen op hun dak. Beperken van de overlast is volgens het college alleen mogelijk, als gemeente en bewoners daarbij samenwerken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×