Tijdens de ontwerpateliers kan iedereen actief meedenken over de plannen voor de Churchill Avenue. Haalbare goede ideeën worden overgenomen. Morgen wordt het laatste ontwerpatelier gehouden. (Foto's: Chris de Waard).

Churchill Avenue: "Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie"

Al bijna drie jaar zijn ze er mee bezig. Vaak tientallen uren per week. De komende maanden doen ze er zelfs nog een schepje bovenop. Willem van der Pol en Joost Klimbie hebben van het plan Churchill Avenue bijna hun levenswerk gemaakt. Ook de rest van het Team Churchill Avenue steekt heel wat vrije uurtjes in het alternatieve plan voor de RijnlandRoute. Dat moet de belangrijkste verbindingsweg tussen de A44 en de A4 worden.

Tot voor kort was met name het tracé N11-West daarvoor in beeld. Vlak langs de Stevenshof, door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Niet alleen zijn veel omwonenden mordicus tegen. “Het levert Leiden ook niks op,” zegt initiatiefnemer van het plan Willem van der Pol: “Zo’n weg langs de stad, daar heeft Leiden zelfs niks aan. Terwijl uit ale onderzoeken blijkt dat maar 10% tot 20%” van het verkeer ‘doorgaand’ is. De rest is bestemmingsverkeer. Dat moet je dus niet om de stad heen leiden, maar mooi inpassen met de wijken.”

Inmiddels is Churchill Avenue meer dan zomaar een plan. Gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland nemen het heel serieus en nemen het mee als tracéoptie. Een milieu effect rapportage moet uitwijzen of het plan beter is dan de andere variant. Uiterlijk 1 mei moet Provinciale Staten dan een definitieve keuze maken. Anders komt de rijksbijdrage van honderden miljoenen in gevaar. Althans, dat was tot voor kort de angst. Waarschijnlijk neemt de provincie toch meer tijd, omdat de staten er na de verkiezingen heel anders uitzien. Veel van die nieuwe statenleden moeten tijd krijgen om zich in de materie te kunnen verdiepen.

Die extra tijd is welkom bij het Team Churchill Avenue. Het plan is nog niet af. Dat kan ook niet, want input is niet alleen welkom, maar ook nog steeds nodig. Daardoor wordt het plan steeds beter. Daarvan zijn de plannenmakers overtuigd. Ze organiseerden daarom een viertal ‘ontwerpateliers’ waar belangstellenden en belanghebbenden de plannen niet alleen kunnen bekijken, maar er ook zelf aan mee kunnen werken. Onder de deelnemers niet alleen bezorgde omwonenden, maar ook talloze deskundigen, waaronder architecten en landschapskundigen die hun input leveren om het plan te vervolmaken.

Dat dat ook echt werkt, bleek afgelopen zaterdag tijdens het derde werkatalier in het ID College. Op de kruising van de Churchilllaan en de Vijf Meilaan wisselden enkele tientallen deelnemers van gedachten. Gedachten die ze vervolgens op grote plantekeningen van het tracé konden uitwerken. Daarbij geholpen door de teamleden en architecten. Bewoners van de woontoren in het wijkje Vlietpoort werden daardoor bijvoorbeeld gerustgesteld. Ze waren bezorgd komen kijken hoe dat nou zat met ‘die nieuwe snelweg’ achter hun huis. Na afloop gingen ze tevreden naar huis: “We zijn om, het is een prachtig plan. Van die weg krijgen we geen last.”

Ook de Bewoners Belangenvereniging de Bockhorst is van standpunt veranderd. Eerst waren de bewoners fel tegen ‘walmende tunnelmonden’ ter hoogte van hun wijk. Na intensief overleg tussen de teamleden van het CA-plan en de wijkbewoners zijn ze nu ook enthousiast. Ze kwamen zelf met de oplossing. De tunnelmond richting kust wordt enkele honderden meters verlegd. Daardoor wordt de wijk behoed voor uitlaatgassen en fijnstof. Joost Klimbie is er erg blij mee: “Het idee van de Bockhorstbewoners past prima in de plannen.”

Morgenmiddag wordt het vierde en laatste ontwerpatelier gehouden. Tussen 13.30 uur en 16.30 uur is iedereen welkom bij het ID College aan de Vijf Meilaan 210. Met name het tracédeel dat over (onder) de Churchilllaan gaat lopen, komt aan aan de orde. “Het is echt een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie,” vindt Willem van der Pol. “En heel erg belangrijk. Eigenlijk zou dat altijd zo moeten gaan bij grote projecten. En bij voorkeur moet de overheid dat dan organiseren.” Het is de bedoeling dat de definitieve versie van het plan eind april aan alle provinciale statenfracties wordt gepresenteerd.

Het plan voor een ‘Churchill Avenue’ is wat de bedenkers betreft geen op zichzelf staand project. In de toekomst kan de nieuwe weg naadloos deel gaan uitmaken van een complete stadsring rond Leiden. Op onderstaande kaartjes is in twee varianten te zien hoe dat eruit kan gaan zien. (Bron: Team Churchill Avenue, www.churchillavenue.nl).

stadsring3.jpg

stadsring4.jpg

Uitleg kleurcodering op de afbeeldingen:

– Rood zijn de snelwegen A4 en A44
– Zwart zijn de aansluitingen op de A4 en A44
– Blauw zijn de toeleidende wegen naar de stadsring
– Geel is de stadsring
– Oranje zijn de gelijkvloerse aansluitingen van de stadsring met het overige wegennet
– Paars geeft de route van de RijnlandRoute aan buiten de stadsring
– Gestippelde lijnen geven korte onderdoorgangen of tunnels weer

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×