Nieuwe beleidsregels viering 2 en 3 oktober

De gemeente heeft Nieuwe beleidsregels vastgesteld rondom de viering van 2 en 3 oktober. Volgens die regels moet ook voor de 3 oktoberviering een evenementenvergunning worden aangevraagd. Om de veiligheid, openbare orde en leefbaarheid rond de 3 oktoberviering te waarborgen worden voorschriften aan die evenementenvergunning verbonden. Twee voorschriften staan daarin centraal. Het eerste is dat calamiteiten- of vluchtroutes tot een breedte van 5 meter vrij moeten blijven van obstakels. Het tweede centrale voorschrift is dat tussen muziekpodia of geluidsbronnen van (aanvullende) evenementen minimaal 35 meter afstand moet bestaan zodat het mogelijk is individuele geluidsmetingen uit te voeren. De laatste jaren trekt de viering van 2 en 3 oktober steeds meer mensen naar de stad. Door de toegenomen aantallen bezoekers ontstaan ook steeds meer veiligheidsrisico’s. Goede regels, heldere verdeling van verantwoordelijkheden en crowdmanagement zijn erg belangrijk bij de organisatie van grote evenementen. Op verzoek van een aantal horecaondernemers en in het kader van dit crowdmanagement zal onderzocht worden of het mogelijk is om het stadhuisplein te omsluiten met hekken tijdens de 3 oktoberviering.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×