Het Nuon-terrein, foto: PR.

“Wat doen we met het NUON-terrein?”

In het kader van de viering van 400 jaar Noordvest/Oude Morsch worden een aantal interessante workshops gegeven, die in het teken staan van het ‘NUON-terrein’ aan de Langegracht. Men kan kiezen tussen een rondleiding op het terrein door stadsgids Piet van Vliet, of een wandeling onder leiding van stadshistoricus Cor Smit. Ook kunnen bezoekers creatief aan de slag met kunstenares/vormgeefster Theolieke Smit. Op en rondom het terrein staan diverse gebouwen met een bijzondere, historische waarde. Moet het een parkeerterrein blijven of is een park een beter idee? Smit: “De wijk dat we nu kennen als de buurten Noordvest en Oude Morsch werd in de 17e eeuw gebouwd om er te werken én te wonen. In de 19e eeuw werd het een echte fabriekswijk. De resten van deze nijvere geschiedenis, van de 17e t/m de 20e eeuw, zijn nog overal te zien. Maar de gebouwen voldeden niet meer en de opvatting dat industrie niet in een stad hoort vatte post. De vraag die dan opkomt is: wat doen we met de overblijfselen van het industriële verleden? Dat geldt bij uitstek voor de gebouwen op het zogenoemde NUON-terrein. Dat is nu een lelijke plek in de wijk, maar wel een met potentie.”

Elke workshop wordt afzonderlijk kort ingeleid. Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 17 mei om 19.30 uur in het restaurant van gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 (inloop v.a. 19.15 uur).

Meer info: www.corsmithistoricus.nl en www.noordvest-molenbuurt.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×