Niet hele raad participeert in voorstel publieksparticipatie

Initiatiefnemers D66, GroenLinks, SP, PvdA en Leefbaar Leiden hadden het fijn gevonden als ze in de gemeenteraad alle partijen juichend achter hun raadsvoorstel over betere publieksparticipatie hadden gekregen. Zover kwam het gisteren nog niet. Het CDA met in haar kielzog de VVD en de ChristenUnie vrezen voor torenhoge kosten als burgers uitgebreider betrokken moeten worden bij allerlei (beleids)voornemens die de gemeente heeft. Die partijen willen daarom pas na de zomer verder met het voorstel. Ondertussen kunnen de kosten dan in beeld worden gebracht van onder meer de mogelijke extra inzet van ambtenaren

VVD-raadslid Magreet van Wijk vindt het ronduit een slecht idee om het voorstel nu al vrij te geven voor de inspraak, zodat burgers er iets van kunnen vinden: “Burgers hebben er recht op om ook de kosten mee te wegen in hun oordeel.” De indieners die zich al van een meerderheid in de raad verzekerd weten, trekken zich de kritiek niet aan. Volgende week stemt de raad er over en gaat het voorstel de inspraak in. Wel wat langer dan normaal. Vanwege de zomervakantie hebben burgers 10 weken de tijd om erop te reageren.

Mart Keuning van de ChristenUnie vroeg zich ook nog af welke invloed de nieuwe werkwijze precies zal gaan hebben: “Er komt nu dus inspraak over inspraak. Welke invloed heeft dat op de inspraak,” zo wilde hij van de indienende partijen weten. SP-raadslid Julian van der Kraats licht toe dat het om een gejat voorstel gaat: “Het is een voortel dat we hebben overgenomen van Utrecht. Daar is al jaren ervaring en de scherpe randjes zijn er daar de afgelopen jaren ook al afgehaald. Bovendien hebben we in Leiden ook de wijk- en buurtverenigingen betrokken bij het voorstel en die vinden het een goed idee.” Elze ’t Hart van D66 wees erop dat het hier om burgerparticipatie gaat. “Inspraak is een ander onderdeel van het betrekken van de burgers en daar gaat dit voorstel niet over. De inspraak blijft hetzelfde. Helaas!” Volgend jaar wil ze ook voor de inspraak met een nieuw voorstel komen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×