Wethouder waarschuwt voor te snel oplossen verkeersinfarcten

Hoe doen twee egeltjes het? Heeel voorzichtig! Zo opereren het Leidse college van B&W en de provincie Zuid-Holland ongeveer sinds die laatste een politiek akkoord sloot waarin de RijnGouwelijn niet door de Leidse binnenstad gaat rijden en de RijnlandRoute via de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder wordt aangelegd. Volgens wethouder Strijk (verkeer) is er dan wel een politiek besluit genomen, maar zijn daarmee niet automatisch ook de eerder gesloten overeenkomsten van tafel. Alle partijen doen dan ook net alsof er geen akkoord is en gaan vooralsnog gewoon door met het voorbereiden van de oude plannen.

Ook bij de derde Leidse R, de Ringweg Oost, gaat Leiden omzichtig te werk. Nu Leiderdorp niet mee wil werken, laat het college uit strategische overwegingen uitzoeken hoeveel het kost om de ringweg niet via een tunnel naar de Leiderdorpse Zijldijk te laten lopen, maar via industrieterrein De Waard door een tunnel onder de Sumatrastraat door. Strijk: “Als blijkt dat dat onbetaalbaar is, staan we ook sterker in de discussie met Leiderdorp. Er is dan echt geen ander alternatief.” De aanleg van een bovengrondse Ringweg Oost door de Sumatrastraat is voor de wethouder onbespreekbaar.

De raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid liet zich gisteren op verzoek van D66 bijpraten over de drie grote bereikbaarheidsprojecten. D66-raadslid Bootsma vond het bijvoorbeeld vreemd dat Leiden aan de provincie heeft gevraagd om het mer-onderzoek naar de RGL-tracés uit te stellen, terwijl die tram er helemaal niet komt. Volgens wethouder Strijk kan dat niet anders: “Er is pas een nieuw akkoord als iedereen zegt dat er een nieuw akkoord is.”

Strijk kwam ook nog met een stevige waarschuwing aan de Leidse raad. Veel partijen willen namelijk dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van het aanpakken van de twee grootste verkeersknelpunten, het Lammenschansplein en de Knoop Leiden West. Dat is het gebied rond de kruising van de A44 met de N206, waar onder meer een betere ontsluiting moet komen voor het Bio Sciencepark. Strijk: “De onderzoeken lopen. Het heeft de volle aandacht en moeten niet op de uitslagen vooruit gaan lopen. Als we nu versneld alleen die twee knooppunten oplossen krijg je in feite de (afgevallen) A-variant van de RijnlandRoute die niemand wil. Dan zet je de sluizen naar de stad open zonder dat het rijk zal meebetalen aan oplossingen om ook de rest van de verkeersproblemen op te lossen. We moeten echt eerst een complete deal hebben.”

Tenslotte blijft het college met Strijk voorop zich bij de provincie hardmaken voor nader onderzoek naar de Churchill Avenue, waarbij de RijnlandRoute via een tunnel onder de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan gaat lopen. Niet dat het college die variant het meest ziet zitten, maar om een eerlijke afweging te kunnen maken. Strijk: “Ik vind het dan ook jammer dat sommige partijen nu al een keuze hebben gemaakt. Zonder die nadere vergelijking is de informatie voor een goed afgewogen keuze er namelijk niet.”

Leiden Regio RijnGouwelijn RijnlandRoute ringwegoost


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×