Start 071multicultikookclub

Op vrijdag 17 juni komt de 071multicultikookclub voor de eerste keer bijeen. Deze club is een initiatief van het Vrouwennetwerk Leiden, Narcis, de diaconieën en de politiek. Het is de bedoeling dat de deelnemers gezamenlijk inkopen doen voor de maaltijd, zodat ze elkaars ingrediënten, winkels, gewoontes en gebruiken leren kennen. Daarna wordt er samen gekookt en gegeten. De kosten van de maaltijd, een 3 gangen diner, bedragen niet meer dan €10. Op 17 juni koken de initiatiefnemers. Tijdens deze bijeenkomst worden de spelregels uitgelegd en spreken de aanwezigen af wie er de volgende keer gaan koken. Belangstellenden zijn vanaf 18.30 uur welkom bij Diaconaal Centrum De Bakkerij aan Oude Rijn 44 B/C.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×