Niek Stikkelorum van de Stichting Jean Pesijnhof (links) en Roel van den Berg van de Stichting Pieterskerk Leiden ondertekenen de acte. (Foto: Pieterskerk).

Verkoop proveniershuisjes afgerond

Met het ondertekenen van de verkoopakte hebben de Pieterskerk en de Stichting Jean Pesijnhof de verkoop van de proveniershuisjes die de kerk omringen definitief afgerond. De leveringsakte voor de verkoop van de proveniershuisjes werd getekend in de kerkmeesterskamer. Dat is de historische 17e eeuwse stijlkamer  van de Pieterskerk. Met de instemming van de gemeente Leiden en het college van kerkrentmeesters van de Protestants Kerk Leiden, als eigenaar van de grond waarop de Pieterskerk en de huisjes staan, is de verkoop definitief geformaliseerd.

De Stichting Jean Pesijnhof is als nieuwe eigenaar van de huisjes nu verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Er zijn goede afspraken gemaakt over de samenwerking met de Pieterskerk. Ook zijn de voorwaarden voor een mogelijke terugkoop door de Pieterskerk op termijn vastgelegd.

De Pieterskerk kan door de verkoop de restauratieperiode nu afsluiten en de laatste aangegane verplichtingen afronden. Daarmee start voor de Pieterskerk een nieuwe periode in de bijna 900-jarige geschiedenis. Met de aankoop van de elf huisjes wil de Stichting Jean Pesijnhof een bijdrage leveren aan behoud van kwaliteit van de monumentale Leidse binnenstad en ook haar woningaanbod uitbreiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×