Bij zijn afscheid werd Jacques van Gaal koninklijk onderscheiden. Hij gaat voortaan als Ridder in de Orde van Oranje Nassau door het leven. (Foto: Peter Schipper / www.fbps.nl).

Koninklijke onderscheiding voor oud ROC-voorzitter Van Gaal

Vanmiddag heeft Jacques van Gaal van het College van Bestuur van het ROC Leiden afscheid genomen in de nieuwbouw van de school bij station Leiden Lammenschans. Bij die gelegenheid kreeg hij van burgemeester Lenferink de versierselen opgespeld die horen bij de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. De oud-voorzitter begon zijn loopbaan in de verpleging in een ziekenhuis in Haarlem. Al snel trok het onderwijs in de gezondheidszorg zijn speciale belangstelling en in 1993 stapte hij over.

In 1995 werd Van Gaal faculteitsdirecteur van de Faculteit Zorg & Welzijn van de Hogeschool Holland en in 1998 directeur van de Academie Zorg & Welzijn. In oktober 2001 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Leiden. Vorig jaar ruilde hij zijn voorzitterschap in voor het gewoon lidmaatschap van het College. Als voorzitter werd hij opgevolgd door Jeroen Knigge.

Voor het ROC Leiden is Van Gaal van bijzondere betekenis geweest. Met grote energie werkte hij aan de innovatie van het beroepsonderwijs en gaf met visionaire blik richting aan de ontwikkelingen binnen het ROC. Hij was een voorvechter van goed middelbaar onderwijs, de kurk waar de samenleving naar zijn mening op drijft.

Onder zijn leiding heeft het ROC Leiden goed opgeleid personeel voor de arbeidsmarkt afgeleverd. Ook het volwassenenonderwijs had de speciale interesse van de heer Van Gaal. Van Gaal heeft ervoor gezorgd dat het ROC binnen Leiden en omgeving een belangrijke maatschappelijke functie is gaan vervullen. Talloze samenwerkingsprojecten werden opgezet met partners in de stad, met bedrijven, brancheorganisaties, het Kinderrechtenhuis, het LUMC en de Hogeschool Leiden.

Van groot belang is de realisatie van twee grote nieuwbouwprojecten. De nieuwbouw aan het Lammenschanspark is nagenoeg gereed en wordt bij het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. De nieuwbouwlocatie Centraal Station zal in 2013 klaar zijn. Van Gaal slaagt erin ook de bedrijvigheid als partner in huis te halen. In de Lammenschansparklocatie komen een bank, een supermarkt en enkele technische georiënteerde bedrijven. In de Centraal Stationslocatie komt een hotel- en horecafaciliteit.

Leiden ROC locaties


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×