Stedelijk Beheer blijft binnen gemeente

Het personeel van de afdeling Stedelijk Beheer wordt per 1 januari 2012 niet ondergebracht in de externe NV Contrei (voorheen NV BOR). In het beleidsakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP is vorig jaar afgesproken dat de uitplaatsing van het personeel niet doorgaat als uiterlijk op 1 juli van dit jaar zou blijken dat de benodigde besparingen ook intern gerealiseerd kunnen worden. Uit een onderzoek van Royal Haskoning is nu gebleken dat het interne verbeterplan zo goed is, dat privatisering geen voordelen biedt.

“Het verbeterplan zou het bedrijfsplan van de NV Contrei kunnen zijn, het maakt dus niks uit,” aldus wethouder de Wit vanmiddag in een toelichting. Het besluit heeft hij vanmiddag persoonlijk aan de medewerkers meegedeeld. Het werd daar met applaus ontvangen. Volgens De Wit is het niet alleen zo dat de vuilnismannen achteraf gelijk krijgen dat verzelfstandiging niet nodig was. “Er is orde op zaken gesteld bij Stedelijk Beheer en dat was absoluut een harde voorwaarde. Anders hadden we de bezuinigingen ook nooit kunnen halen. Het gaat nu goed. Ik heb al maanden geen klacht meer ontvangen.”

Wel wordt nog onderzocht of het voordelen biedt om de afdeling intern te verzelfstandigen. Eerder ging het vorige college er vanuit dat de besparingen alleen gehaald zouden kunnen worden als de afdeling zou worden geprivatiseerd. Met name door efficienter werken en een goedkopere CAO zouden besparingen behaald kunnen worden. Nu blijkt dat de CAO voor de afvalbranche de afgelopen jaren sterker stijgt dan die voor gemeente-ambtenaren, waarvoor een groot deel van dat voordeel is verdwenen.

Veel suggesties van de werknemers zijn in het verbeterplan overgenomen of worden nog nader bekeken. Voor een aantal aanbevelingen van het personeel geldt dat er aparte politieke besluitvorming nodig is om het over te nemen. Bijvoorbeeld het voorkomen van ‘free-riders’ in de binnenstad. Daarmee worden ondernemers bedoeld die niet betalen voor de inzameling van hun bedrijfsafval en het gewoon op straat zetten. Als de politiek besluit dat de afdeling Stedelijk Beheer een exclusief recht krijgt om in de binnenstad het bedrijfsafval op te halen, worden alle bedrijven verplicht om een contract te sluiten. Andere steden werken al op die manier.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×