Ringweg onder Sumatrastraat van de baan

De Ringweg Oost wordt niet over de Sumatrastraat aangelegd. Eerder was al duidelijk dat het vooral door de gemeente Leiderdorp gewenste tracé op maaiveld onmogelijk is. Uit aanvullend onderzoek is nu ook gebleken dat een tunnel onder de Sumatrastraat niet haalbaar is. Het Sumatrastraat tracé zou een grote aantrekkingskracht op het autoverkeer hebben omdat het een kortere route is dan ‘buitenom’ via de Willem de Zwijgerlaan en Leiderdorp. Dat kan alleen als er ingrijpende verkeersmaatregelen worden genomen bij de aansluitingen op de Willem de Zwijgerlaan en de Hoge Rijndijk. Dat kost naar schatting 50 miljoen extra en dat geld is er niet.

Leiden onderzocht de Sumatratunnel om in de discussie met Leiderdorp aan te kunnen tonen dat er geen haalbare alternatieven zijn voor het tracé dat via een tunnel onder de Zijl naar de Leise buurgemeente loopt. Vrijdag praten Leiden, Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland weer over de Ringweg. Leiden wil dat de provincie Leiderdorp dwingt om eraan mee te werken.

Gisteravond werd het eindrapport over de Ringweg Oost door de gemeente besproken met belanghebbenden. Die hebben met alle wijk- en buurtverenigingen langs het tracé de handen ineen geslagenom zo sterker te staan. De gemeente heeft in de verkeersonderzoeken naar de Ringweg ook allerlei vragen en alternatieven van de omwonenden meegenomen in de hoop op die manier meer draagvlak te creëren. Dat is vooralsnog niet gelukt, zo bleek gisteravond. De omwonenden vinden dat de gemeente ten onrechte niets doet met hun input.

Grootste struikelblok is een verschil van mening tussen die omwonenden en de gemeente over de autoluwe binnenstad. Leiden wil met behulp van ‘knips’ het doorgaande verkeer in de stad weren en tegelijkertijd het bestemmingsverkeer faciliteren. Daardoor moeten zo’n 10.000 auto’s per dag het centrum gaan mijden. Volgens de gemeente is daarvoor de ringweg nodig, terwijl de omwonenden er vanuit gaan dat met de aanleg van de RijnlandRoute en de verbrede A4 er al zoveel knelpunten worden opgelost dat zowel knips als ringweg overbodig zijn.

Advertentie

Leiden Regio ringwegoost


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×