Meerjarenbegroting vastgesteld door Leidse raad

De afgelopen weken vergaderde de Leidse gemeenteraad vele avonden en ook nog een aantal middagen over de perspectiefnota die het college opstelde voor de komende jaren. De keuzes die in deze meerjarenbegroting zijn gemaakt zijn voor het overgrote deel overeind gebleven. In totaal diende de verschillende partijen zo’n 50 wijzigingsvoorstellen in, waarvan uiteindelijk 9 amendementen en 18 moties werden aangenomen. Bij een motie wordt het college opgeroepen iets te doen, een amendement is echt een wijziging van het voorstel.

De aangenomen wijzigingen behelzen onder meer een extra bedrag van 100.000 euro voor het centrummanagement (stimuleren economie binnenstad), het ongedaan maken van een bezuiniging van 200.000 op sport ten koste van het veiligheidsbeleid, 15.000 euro extra per jaar voor voorlichting op het gebied van sexuele diversiteit op scholen, het ongedaan maken van een korting van 378.000 euro voor handhaving en een reservering van 75.000 euro voor sportinvesteringen. Ook moet de gemeente een ton bezuinigen op het drukken van dure folders voor allerlei zaken. Dat geld heeft de raad namelijk overgeheveld naar de schuldhulpverlening. Tenslotte wordt een bezuiniging op het Gezinscentrum Slaaghwijk teruggedraaid en wordt NME-project ‘Het Bewaarde Land’ gered door ook daar de bezuiniging ongedaan te maken.

Van het wensenlijstje van de raadsleden werd een onderzoek omarmd naar het realiseren van de topsporthal bij de geplande nieuwbouw van het Leonardo College door de zes gymzalen die daar komen uit te rusten met mobiele wanden. Ook gaat het college kijken of er ook voor dak- en thuislozen meer kan worden gedaan op het gebied van schuldhulpverlening en wil de raad dat de Morspoortgarage pas gebouwd wordt als zeker is dat deze na 10 jaar weer verdwijnt. Daarvoor moet het college laten zien dat de financiering rond is voor de herontwikkeling van dat gebied over 10 jaar. Of er een Korte Vlietpark komt moet binnen zes maanden duidelijk worden. Dan wil de raad weten wat de aanleg ervan gaat kosten.

Een motie om te onderzoeken of een voorgenomen korting op de subsidie van vluchtelingenwerk ongedaan kan worden gemaakt, kreeg ook een ruime meerderheid, net als het verzoek om als proef een broodcontainer te plaatsen in Leiden Noord. Veel mensen gooien brood nu om verschillende redenen op straat in plaats van een gewone vuilcontainer. Een raadsmeerderheid hoopt dat met een speciale container minder boord bij de meeuwen terecht komt. Ook komen er maatschappelijke stageplaatsen bij de met sluiting bedreigde dierenweides.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×