Aanlegsteiger Dok2 moet (niet) weg

15

Dit voorjaar opende CDA-fractievoorzitter Patrick Meijer de aanlegsteiger van restaurant Dok2 aan het Havenplein. De vergunningen waren nog niet helemaal rond, maar omdat eigenaar Hoessein Guizouni al 2,5 jaar bezig was om de papierwinkel bij de gemeente rond te krijgen, vond Meijer dat hij met een officiële opening wel wat druk op de ketel kon zetten. Het kwam hem in de eerstvolgende raadsvergadering op een reprimande van de burgemeester te staan. Nu, maanden later, blijkt de gemeente alsnog van mening dat de aanlegsteiger moet verdwijnen. Gasten zijn een handtekeningenactie gestart om de steiger te behouden.

Of de steiger inderdaad moet verdwijnen is inmiddels maar de vraag. In reactie op ons twitter-bericht eerder vandaag over deze kwestie hebben verschillende fracties en het halve college al laten weten dat de aanlegsteiger moet blijven.

PvdA-fractievoorzitter Henny Keereweer wil de steiger het liefst direct legaliseren en ook VVD-wethouder Pieter van Woensel is stellig in zijn uitspraken: “Niets ervan, steiger moet gewoon blijven liggen. Wordt opgelost. Veel te mooi op die plek. Geniet van de zon.” Ook zijn CDA-collega Jan-Jaap de Haan wil dat de steiger blijft liggen.

Delen

15 reacties

 1. Hoe klein en bekrompen kan je als (gemeente) Leiden zijn? Ipv dergelijke initiatieven te steunen en daarmee Leiden wat gezelliger te maken, mag de steiger weer worden afgebroken. Natuurlijk had meneer Guizouni moeten wachten, maar ik kan mij goed voorstellen dat hij geen geduld meer had na 2,5 jaar. Gemeente Leiden 2,5 jaar is veel te lang, laat de burgemeester hier maar reprimande voor geven!!! En laat die steiger lekker liggen!

 2. Joost van Breukelen op

  Natuurlijk moet die steiger daar blijven liggen. Dankzij de inspanningen van Dok2 is de hele buurt daar een stuk leuker en aantrekkelijker geworden. Gemeente Leiden: ga je diep schamen (en excuses aanbieden: nu en niet over een paar jaar).

 3. Hoe verhoudt zich de berichtgeving rond het établissement van dhr. Guizouni tot de afspraken die de coalitie in het beleidsakkoord 2010-2014 heeft vastgelegd? Daar kan men onder punt 13 toch duidelijk een inspanningsverplichting lezen om met minder regels klantvriendelijker te werken m.b.t. de burgers van Leiden.* Neem aan dat daartoe ook ondernemers behoren?

  * "13. Leiden wordt de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland met minder bureaucratie; minder regels; meer en betere dienstverlening en een transparant, vernieuwend
  voorlichtingsbeleid. Te denken valt hierbij aan ruimere openingstijden van het Stadhuis, een alles-in-één-vergunning, automatische vergunningverlening en afschaffing van parkeerzônering."(excerpt uit het beleidsakkoord)

 4. Waarom duurde de afwikkeling van de aanvraag (aanvragen?) zo lang? Waarom werd de vergunning (vergunningen?) niet verleend (zodat de blijkbaar illegaal gebouwde steiger moet verdwijnen)? Het wordt hierboven niet vermeld. En onvolledige informatie kan leiden tot conclusies die onjuist zijn. Afgaande op de te summiere informatie in het bericht zou namelijk geconcludeerd kunnen worden dat:

  1. Leden van het college het niet eens zijn met de afwijzing van een of meerdere vergunningsaanvragen, een collegebesluit (of besluiten) dus, en dat wethouders openlijk gemeente-ambtenaren afvallen.
  2. Wethouders het goedkeuren dat een burger in strijd met de regelgeving handelt (in dit geval omdat diens steiger op een mooie plek staat).
  3. Enkele raadsleden het met punt 2 eens zijn en één raadslid de goedkeuring van de overtreding met een wandaad onderstreepte, zodat de reprimande van de burgemeester terecht was (datum raadsvergadering?).
  4. Sommige raadsleden menen dat zij over de aanvraag van een vergunning kunnen beslissen.
  5. Sommige raadsleden en bestuurders onvoldoende beseffen dat ze zeer terughoudend moeten zijn in hun bemoeienissen met en uitlatingen over individuele gevallen.
  6. Het college verdeeld is over de kwestie.

  Mochten deze conclusies wél juist zijn, dan zouden politici dus het signaal afgeven dat burgers de regels mogen overtreden als ze ontevreden zijn over wat ze wel en niet mogen. Ik ben benieuwd of het volledige en juiste feitenrelaas hier alsnog komt te staan, zodat misverstanden en onjuiste conclusies vermeden kunnen worden. Zijn de twitterende politici trouwens op de hoogte van alle relevante feiten m.b.t. de onderhavige kwestie? Ook die informatie ontbreekt in het artikeltje.

 5. Joost van Breukelen op

  #Eltjo Meijer. Ha Eltjo, tijdje niet gezien, leuk weer even digicontact te hebben. Over Dok2: het gaat hier slechts over de afdeling "Gezond Verstand". En de door jou gememoreerde publieke reprimande van de voorzitter van de raad, ik was getuige, voelde als buitengewoon onterecht en misplaatst. Zacht uitgedrukt.

 6. Waarom moet deze steiger verdwijnen? Het ligt niet in de weg voor het vaarverkeer en ik heb afgelopen weken een aantal keer mogen vertoeven op deze steiger en ik ben er zeer tevreden over! Ik hoop dat Dok2 de steiger mag aanhouden!

 7. Meneer Guizouni had misschien over die lange wachttijd alarm moet slaan. Publiciteit zoeken enz. Maar omdat je het wachten zat bent, gewoon maar te gaan bouwen, dat kan de Gemeente natuurlijk niet accepteren.
  Zo op gezette tijden zijn er mensen zijn er mensen in Leiden actief die vinden dat ze zelf wel kunnen uitmaken of er al of niet iets gebouwd kan worden. Daar zouden we niet blij mee moeten zijn. En dan heb ik het niet over een schuttinkje of een dakkapelletje.
  Maar het gekrakeel op het Stadhuis is wel weer koddig….

 8. Jantje van Leiden op

  Even de feiten op een rijtje:
  Op 20 april wordt door de uitbater van Dok2 een feestje gegeven ter gelegenheid van het in gebruik nemen van zijn aanlegsteiger. Dit gebeurt door de fractievoorzitter van het CDA. Maar er waren nog meer raadsleden van andere partijen aanwezig. Zie: http://iturl.nl/snJ2V met het bijbehorende fotoverslag.
  De dag (21 april j.l.) daarna was een raadsvergadering. Volgens de gepubliceerde Handelingen deelt de voorzitter bij de opening mee: ‘De voorzitter adviseert raadsleden die in hun functie als raadslid actief zijn in de stad bij activiteiten, openingen en dergelijke vooraf na te vragen of vergunningen in orde zijn.’ Bij de aanwezigen blijken ook alle wethouders (dus inclusief Van Woensel en De Haan) aanwezig te zijn.
  Vergunningen en weigeringen ervan worden uitgegeven en getekend door het College van Burgemeester en Wethouders.
  Het is dus bepaald vreemd dat er nu opeens wethouders zijn die niet meer weten wat zij in het college hebben besloten. Zo van, de linkerhand weet niet wat de rechter doet.
  Het zal wel komen van het ‘Anders werken’.
  Misschien moet de heer burgemeester in zijn functie als voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders komende dinsdag bij het begin van de wekelijkse vergadering het volgende zeggen:
  ‘Ik adviseer de wethouders die in hun functie als zodanig actief zijn in de stad vooraf na te gaan of vergunningen, waarvoor zij mede verantwoordelijk voor zijn, in orde zijn. Anders gelieven zij hun mond te houden.’

 9. Zozo, wat een zure regelneuqerds weer hierboven. E. Meijer, dat is toch de man die altijd voor een soepele toepassing van regels pleit als het z’n eigen onderbroek werk, inkomen en zorg betreft? En nu pleit hij opeens voor strikte toepassing en handhaving van regeltjes om ondernemers het leven zuur te maken. Volstrekt ongeloofwaardig deze flapdrol.

  Jantje van Leiden: als ‘de heer burgemeester’ de gedragscode van de gemeenteraad strikt zou handhaven dan heeft hij daar onderhand een dagtaak aan, want het aantal gevallen dat gemeenteraadsleden in of buiten functie weleens iets ‘op het randje doen’ blijft niet bij tien vingers beperkt. Vraag is of een voorzitter van de gemeenteraad zich met dergelijke neuzelige onzin moet bezighouden. Liever een college en raad die vorm aan de stad geven.

  Ik ben blij dat die stijger daar nu ligt en er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan dit stukje verloederd Leiden waar jarenlang slechts een coffeeshop met bijbehorend junkenschorem de dienst heeft uitgemaakt. Niet moeilijk doen, gewoon legaliseren en laten zien dat ondernemen in Leiden KAN.

 10. De gemeente Leiden kan maar beter de officiële stilte verbreken en een persbericht met de relevante feiten plus een heldere toelichting publiceren (met een versie in Jip- en Janneketaal voor een enkeling). Dan zal hopelijk duidelijk worden hoe de zaak precies zit en wie eventueel over de schreef is gegaan. Noch hypothetische conclusies (bijv. van 17 aug. 20:09 uur) kunnen nu gefalsificeerd worden, noch wordt aangetoond dat de reprimande van de burgemeester onterecht was. De informatie is namelijk te onvolledig. En dus krijg je verdachtmakingen, beschuldigingen, speculaties en soms het rumoer der boze burgers en hun virtuele praatpoppen.

 11. Belachelijk dat A, het traject zo lang moet duren. B, de steiger dan weg moet. Typisch een gevalletje buraucratie ( vergeef me als ik het verkeerd schrijf). De gemeente zou blij moeten zijn met dit initiatief.

 12. <citaat>de coalitie in het beleidsakkoord 2010-2014 heeft vastgelegd? Daar kan men onder punt 13</citaat>(17 augustus ’11, om 16:53) Dat geld voor de raad, niet voor de ambtenaren! Toch?

 13. Ja Bram, als je het zo leest zou je het bijna denken 😉

  Gisteren even op de fiets langs gereden bij die steiger. Is echt steigertje van niks, nog niet de helft van wat bij Annie’s Verjaardag aan de Hoogstraat ligt. Vanwaar die heisa en een doorlooptijd van 2,5 jaar om een vergunning rond te krijgen? Nogmaals, gemeente Leiden laat zien dat er tegenwoordig anders gewerkt wordt, toon die klantvriendelijkheid en slecht deze paarse krokodil.

 14. Leidsesleutels op

  Jezus nu mag ik eens wel reageren? Wat leven jullie toch in een onwijze K*TSTAD tja ik ben er weg, na 50 jaar heb ik ontdekt dat Leiden met z’n burgerlijke regeltjes middenstanders om zeep helpen, misschien zijn ze wel tot meer bereid iedereen is te koop………

  Hoessein Guizouni is een hardwerkende man en hij werkt zich echt de tering om het gezellig te maken, Dok2 is ook een gezellig samenzijn goed eten en drinken en gemeente Leiden…….ach laten ze 1929 herhalen maar dan moet wel de voltallige gemeente raad er in blijven zitten want anders helpt het niet. En een gemeente raad kiezen helpt niet want er moeten mensen in die met Leiden een band hebben een gevoel en de het enige gevoel wat ze nu hebben is slaap………

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline