Hoge concentraties fijnstof tijdelijk van aard

De werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan zijn er de oorzaak van dat de maximumwaardes voor concentraties fijnstof in Leiden fors worden overschreden. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van GroenLinks. Die partij maakte zich zorgen over de gezondheidsrisico’s voor de bewoners toen eerder dit jaar bleek dat Leiden koploper was in de overschrijding van de normen. Het college is het met GroenLinks eens dat de hoge concentraties onwenselijk zijn, maar wijst erop dat die nadat de hele Willem de Zwijgerlaan is gereconstrueerd, juist zullen afnemen. Ook zal Leiden zich blijven inzetten voor duurzame stedenbouw, zo belooft het college.

Veel meer kan Leiden ook niet doen. Fijnstof wordt maar voor een beperkt deel veroorzaakt door lokale bronnen. Veel meer effect wordt verwacht van maatregelen die op nationaal en Europees niveau al worden genomen. Als Nederland door de Leidse overschrijdingen niet aan de europese normen voldoet, kan de Europese Commissie ons land een forse boete opleggen. Eerder gebeurde dat in Engeland dat een aanzegging kreeg van 300 miljoen pond. Mocht die situatie zich voordoen dan hoeft Leiden volgens het college niet bang te zijn voor een claim van de landelijke overheid.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×