Raadsleden van bijna alle partijen en verkeerswethouder Robert Strijk (links op de foto) kwamen afgelopen avond naar de Stevenshof om de bewoners bij te praten over de Rijnlandroute. Ook diverse statenleden kwamen om te horen welke zorgen er in Leiden leven. Ze beloofden daar goed naar te luisteren en alle zaken mee te wegen bij het uiteindelijke besluit dat komende maand genomen zal worden. (Foto: Chris de Waard).

Beslissing tracé Rijnlandroute binnen enkele weken

Mogelijk valt er al begin september een besluit over het tracé van de Rijnlandroute. Dat maakte verkeerswethouder Robert Strijk afgelopen avond bekend tijdens een informatiebijeenkomst over de nieuwe weg in een afgeladen Buurthuis Stevenshof. Daar werden verschillende presentaties gegeven en konden raadsleden van alle politieke partijen in Leiden nogmaals hun standpunten over de te kiezen route kenbaar maken. Hoewel er unaniem grote waardering is voor het burgerinitiatief Churchill Avenue, wil nog niet elke partij zich nu al op dat tracé vastleggen. Er wordt nog gewacht op de uitslagen van een aantal laatste onderzoeken die de provincie momenteel uitvoert. Dan moet duidelijk worden of het tracé door Leiden inderdaad haalbaar en betaalbaar is.

Duidelijk is wel dat als die vragen positief worden beantwoord, vrijwel alle partijen dat tracé verkiezen boven de buitenom-variant ‘Zoeken naar Balans’. Alleen de VVD Leiden is tot nu toe fel tegenstander de Churchill Avenue en heeft zich gecommiteerd aan het tracé dat langs de Stevenshof en door Voorschoten loopt en vervolgens dwars door de Oostvlietpolder op de A4 wordt aangesloten. Diezelfde VVD schitterde afgelopen avond overigens door afwezigheid. Dat kwam de partij op veel kritiek te staan, zowel vanuit de zaal als van raadsleden van andere partijen. In politiek Leiden doet zelfs het gerucht de ronde dat de VVD het college wil opblazen als er voor de Churchill Avenue wordt gekozen.

Hoewel Leiden een belangrijke stem heeft in de besluitvorming van het tracé, de stad betaalt tientallen miljoenen mee aan de nieuwe weg, is het de Provincie Zuid-Holland die uiteindelijk de knoop doorhakt. In september, of uiterlijk begin oktober, wordt die keuze gemaakt. Begin november bespreekt de provincie dat vervolgens met VVD-minister Schultz. Daarna wordt begonnen met het opstellen van een inpassingsplan dat komend voorjaar klaar moet zijn. Vervolgens duurt het dan nog jaren voordat de weg klaar is. Alleen de aanleg duurt naar verwachting al zo’n vijf jaar. Als dat de Churchill Avenue wordt, hebben omwonenden volgens wethouder Strijk maximaal 1,5 jaar overlast van de aanleg. De bouw vindt in segmenten plaats, waarbij steeds een stuk tunnel wordt aangelegd. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar een volgend deel van de weg.

Bezorgde omwonenden konden opnieuw niet gerustgesteld naar huis. Niet alleen het tracé moet nog gekozen worden, ook binnen de tracés zijn er meerdere varianten in onderzoek. Welke er uiteindelijk wordt gekozen, heeft bijvoorbeeld invloed op het aantal te slopen woningen en bedrijfspanden langs de route.

Op verzoek van de Wijkraad Stevenshof die de avond organiseerde, plaatsen we hieronder de verschillende presentaties die werden gehouden.

1. Opening door wijkraad

2. Stand van zaken door de gemeente Leiden

3. Gevolgen voor Leiden door ex hoofd infrastructuur provincie

4. Gevolgen voor Stevenshof door buurtbewoner

5. Presentatie door Team Churchill Avenue

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×