Deel ISV3-budget voor Wonen boven Winkels en studentenhuizen

Als het aan het college ligt, gaat een deel van het ISV3-budget naar studentenhuisvesting en Wonen boven Winkels. Uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma gemeente Leiden; Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010 t/m 2014 (ISV3) moet de gemeente een bedrag van € 9,5 miljoen verdelen. Hiervoor is op 7 juni een verdeling voorgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De twee inspraakreacties die volgden, waren geen reden om het voorstel aan te passen. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor, om de verdeling van het ISV3-budget als volgt vast te stellen: Tijdelijke en permanente studentenhuisvesting €1.500.000; Wonen boven Winkels €1.000.000; Groene singelrand €1.600.000; Woonomgeving Leiden Noord € 2.500.000; Slaaghwijk € 1.000.000; Leiden Zuidwest €1.300.000; Realisatie gebiedsvisies stad € 500.000; Monitoring energetische kwaliteit woningvoorraad €100.000. Zodra de gemeenteraad akkoord is, kan de gemeente met de verdeling aan de slag.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×