Gemeente peilt mening over koopzondagen

De winkeltijdenwet uit 1996 is per 1 januari 2011 gewijzigd. Op grond van die wijziging zijn gemeenten verplicht om opnieuw te kijken naar de grenzen van het toeristisch gebied. In een toeristisch gebied, mogen winkels wekelijks op zondag open. Het is nu zaak dat de gemeente onderbouwt waarom Leiden daadwerkelijk toeristisch aantrekkelijk is. Bij die onderbouwing wordt gekeken naar werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente. De gemeente heeft inmiddels een groep inwoners, alle winkeliers in het centrum en diverse betrokken organisaties zoals kerken en politie gevraagd naar hun mening over de toekomst van de koopzondagen. De gemeente legt op basis van dit vooronderzoek drie varianten voor aan de hele stad voor inspraak. De drie varianten waarop kan worden ingesproken zijn: uitbreiding van het gebied waarin winkels op zondag open mogen, het huidige gebied handhaven (alleen binnenstad en stationsgebied) of het afschaffen ervan, waarbij er in heel Leiden (dus ook de binnenstad) maximaal 12 koopzondagen per jaar mogelijk zijn. Op basis van al die reacties doet het college een voorstel aan de gemeenteraad. De nieuwe regels worden aangepast in de winkeltijdenverordening, die vanaf 2012 van kracht is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×