Zorgwoningen en gymzaal bij nieuwbouw St. Joseph

Het college stelt de gemeenteraad voor het kaderbesluit nieuwbouw basisschool St. Joseph aan te passen. In plaats van zestien grote appartementen is het voorstel nu 36 zorgwoningen te bouwen. Daarnaast is een tweede gymnastieklokaal en vervangende bouw voor de huidige peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in de plannen opgenomen. Met deze aanpassingen wordt ingespeeld op de behoefte aan gymzalen in de wijk, en wordt tegemoet gekomen aan de wens de wachtlijst voor bso en dagopvang te verkorten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×