Kap van ruim 500 bomen in ‘De Tuin van Noord’?

Volgens de tuinvereniging ‘Ons Buiten’ heeft de gemeente een drietal vergunningen aangevraagd voor de kap van meer dan 500 bomen in en rond de tuinvereniging. Hierdoor dreigen, volgens een woordvoerder, bijna alle bomen rondom het complex te verdwijnen. Doel van de massale kap is de realisatie van het park ‘De Tuin van Noord’ waar het tuincomplex een onderdeel van zou moeten worden. De tuinders van het complex vragen zich echter af hoe de gemeente denkt een park te kunnen aanleggen door ruim 500 bomen te kappen. Dat de kap nodig zou zijn voor de aanleg van een fietspad en de verbetering van de waterhuishouding in het gebied, valt bij de tuinders in ‘verkeerde aarde’. Ze zijn tegen de aanleg van het fietspad en bovendien nemen volwassen bomen tussen de 500 en 1000 liter water per dag op en zorgen op die manier voor de waterhuishouding. Volgens de tuinders kan de kaalslag, die zich gaat voltrekken nooit een park tot gevolg hebben. Het bestuur van Ons Buiten heeft de gemeente aangeschreven om in overleg te treden. Tot nu toe heeft het college nog niet gereageerd op een verzoek van de tuinvereniging.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×