Zo gaat de nieuwbouw eruit zien. (Impressies: Heren5 Architecten)

Ons Doel bouwt vijftig appartementen op Rode Touwenplein

De Leidse gemeenteraad kan zich binnenkort buigen over het bestemmingsplan ‘Touw’. Dat gaat over de bebouwing van het zogenoemde ‘Rode Touwenplein’ op de hoek van de Sumatrastraat en de Antillenstraat in de Kooi.

“De woningen die nu in het gebied staan zijn op”, zegt bouwwethouder Julius Terpstra. De start van de nieuwbouw is voorzien in december volgend jaar. Woonstichting Ons Doel realiseert er vijftig appartementen in drie woonblokken, allemaal in de sociale huursector.

Het plein is nu nog een plek voor sport en spel in de wijk met een populaire voetbalkooi en een klimtoestel met rode touwen. Die krijgen in de nabije omgeving een nieuwe plek. “Waar precies weten we nog niet. We zijn daarover in gesprek met jongeren uit de buurt en de wijkvereniging”, zegt de bouwwethouder in een toelichting op het collegebesluit.

Wethouder Terpstra (Wonen) vertelt over de eerste uitvoeringsfase van gebiedsontwikkeling Park de Zwijger.

Zwijger
De bouw vormt de start van de grote gebiedsontwikkeling ‘Park de Zwijger’ waar Leiden al jaren aan werkt, samen met de corporaties De Sleutels en Ons Doel. Aan de centrumzijde van de Willem de Zwijgerlaan maken 226 bestaande verouderde flatwoningen plaats voor ongeveer zeshonderd nieuwe appartementen. Aan de andere kant van de Willem de Zwijgerlaan werkt De Sleutels aan plannen voor de sloop van de Hoven. De 243 te slopen portiekwoningen daar, worden vervangen door ongeveer achthonderd woningen.

Treintje
Dat wordt begonnen met nieuwe woningen op het onbebouwde speelterrein heeft als voordeel dat bewoners van de later te slopen flats als ze willen in de directe omgeving kunnen blijven wonen. Of veel van  de huidige bewoners dat ook echt zullen doen is nog maar de vraag. “Je ziet bij dit soort ontwikkelingen vaak dat wel 75 procent van de bewoners zegt terug te willen keren. Uiteindelijk doet slechts zo’n tien procent dat echt”, weet Terpstra uit ervaring. “Mensen zitten er niet op te wachten om twee keer te verhuizen en ze krijgen ook maar één keer een verhuisvergoeding.

De sport- en speelplek wordt verplaatst naar een plek even verderop in de wijk. Waar precies is nog niet bekend. (Foto’s: Chris de Waard)

Overigens zou het percentage dat in de wijk blijft wonen in dit geval zomaar hoger kunnen uitvallen. Door te beginnen met nieuwbouw op het onbebouwde pleintje, ontstaan ‘schuifruimte’. “We noemen dat een treintje”, zegt Terpstra. “Als die eerste vijftig woningen klaar zijn, kunnen bewoners van te slopen blokken daarheen verhuizen en zo geldt dat steeds per woonblok.”

Verlengde Kooilaan
Naast de bouw van 1.400 nieuwe appartementen wordt ook de Willem de Zwijgerlaan overkluist. Die weg wordt onderdeel van de Leidse Ring Noord. Op de overkluizing wordt een parkachtige omgeving aangelegd die twee nu nog gescheiden woonbuurten met elkaar moet verbinden. De Kooilaan wordt in de toekomst doorgetrokken. Die Verlengde Kooilaan loopt dan langs de volkstuinen naar de IJsselmeerlaan.

(Impressies: Heren5 Architecten)

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Park de Zwijger


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×