Wethouder Robert Strijk overhandigde de ontwerp programmabegroting 2012 vanmiddag aan Paul van Meenen, tweede vice-voorzitter van de gemeenteraad. De komende weken buigt de raad zich over het stuk. (Foto: Chris de Waard).

Ruim 100 ambtenaren verliezen baan bij gemeente

Wethouder Robert Strijk (D66, financiën) heeft vanmiddag de gemeentelijke programmabegroting voor 2012 aangeboden aan de gemeenteraad. Leiden geeft volgend jaar zo’n 460.000.000 euro uit. Dat is door de bezuinigingen fors minder dan de afgelopen jaren (2010: 520 miljoen, 2011: 489 miljoen). Toch toont Strijk zich tevreden: “De begroting is sluitend en het meerjarenperspectief is licht positief.” Dat gaat tussen nu en 2014 wel ten koste van 100 banen (fte’s) bij de gemeente zelf, maar door natuurlijk verloop lukt dat zonder gedwongen ontslagen.

Vanwege extra rijksbezuinigingen waar Leiden rekening mee houdt en mogelijke tegenvallers bij het inlopen van achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en rioleringen, stelt het college voor om het positieve resultaat apart te zetten. Naast de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat, moet ook samenwerking met buurgemeenten tot forse besparingen gaan leiden en dalen de gemeentelijke huisvestingskosten.

Een mogelijke extra tegenvaller is het voornemen van het kabinet om gemeenten te verbieden om precariorechten te rekenen op ondergrondse leidingen. Als dat verbod er inderdaad komt, scheelt dat Leiden 3.000.000 per jaar. Voor de zekerheid houdt de gemeente daarom na 2013 geen rekening meer met deze inkomsten.

Naast bezuinigingen maakt Leiden ook geld vrij om een deel van de rijksbezuinigingen op arbeidsparticipatie en reintegratie ongedaan te maken. Op verzoek van de gemeenteraad blijft ook de schuldhulpverlening buiten schot. Verder gaat Leiden verder met het verbeteren van de binnenstad. Dat moet er in 2017 toe leiden dat Leiden in dat jaar wordt verkozen tot ‘Beste binnenstad van Nederland’. In dat jaar zijn allerlei, in de ogen van het college, cruciale zaken uitgevoerd, zoals de twee ondergrondse parkeergarages aan de Lammermarkt en de Garenmarkt en een kwaliteitsverbetering van de winkelstraten en de Aalmarkt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×