Meer aandacht voor dierenmishandeling in Leiden

Er komt meer aandacht voor dierenmishandeling als signaal voor huiselijk geweld. Daartoe zullen onder andere dierenartsen en dierenambulances worden benaderd. Deze toezeggingen deed de Leidse burgemeester Lenferink in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op vragen van de Partij voor de Dieren. Uit het onderzoek ‘Cirkel van Geweld’ uit 2009 blijkt een duidelijke relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld: “Man slaat vrouw, vrouw slaat kind, kind slaat dier. Het geweld zoekt steeds het zwakste slachtoffer,” aldus fractievoorzitter Dick de Vos van de PvdD.

Dierenartsen, medewerkers van dierenasiel en dierenambulances worden vaak als eerste buitenstaander met dit probleem geconfronteerd. Ze kennen de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, maar gaan er volgens De Vos niet snel toe over om aangifte te doen: “Wraak op de partner, intimidatie, chantage of frustratie kunnen allemaal redenen zijn om een huisdier te mishandelen. Wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, kan dit uitmonden in een reeks geweldsincidenten. Van massamoordenaars is bekend dat deze vaak al op jonge leeftijd ‘oefenen’ op dieren.”

In Leiden en om Leiden hebben recent enkele gevallen plaatsgevonden van ernstige dierenmishandeling, zo stelt de Partij voor de Dieren. “Volgens de burgemeester is dierenmishandeling in Leiden echter geen groot probleem en daarom niet tot speerpunt verheven in het Integraal Veiligheidsplan Leiden 2012-2014. Overvallen, woninginbraken, overlast door jongeren en huiselijk geweld zijn dat wel. De omvang van huiselijk geweld is niet bekend, omdat er vaak geen aangifte wordt gedaan, zo staat in het plan te lezen. Maar gezien de relatie met geweld is het extra van belang om vroegtijdig signalen op te vangen van dierenmishandeling.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×