Twitteren taboe tijdens Leidse raadsvergaderingen

Tot een algemeen twitterverbod zal het in het Leidse stadhuis wel niet komen, maar de kans is wel groot dat de mobieltjes tijdens raadsvergaderingen in de zak of tas moeten blijven. Een werkgroep met daarin raadsleden van verschillende politieke partijen bereidt een nieuwe set gedragsregels voor waarin wordt voorgesteld uit respect voor elkaar niet te twitteren tijdens raadsvergaderingen. Het debat zou daardoor worden verstoord. In de nieuwe code voor raadsleden doet de werkgroep verder voorstellen over zaken als integriteit en omgangsvormen. Binnenkort wordt het stuk besproken tijdens een vergadering van de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarbaar. Tijdens zulke commissievergaderingen blijft twitteren gewoon toegestaan.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×