Kwijtschelding belasting voor armlastige ondernemers

Ondernemers die uit hun zaak een inkomen halen dat op of onder het bijstandsniveau ligt, kunnen voortaan kwijtschelding aanvragen van hun privébelastingen. De Leidse gemeenteraad dringt onder aanvoering van de Stadspartij Leiden Ontzet en het CDA Leiden al langer aan op zo’n regeling, maar daartoe bood de wet in het verleden geen mogelijkheden. Nu de wet per april dit jaar is aangepast, stellen burgemeester en wethouders voor om het bestaande kwijtscheldingsbeleid ook voor ondernemers te laten gelden. Die kunnen dan bijvoorbeeld kwijtschelding vragen voor zaken als onroerende-zaakbelasting voor de woning, afvalstoffenheffing en rioolheffing, precariobelasting voor de woonboot en liggelden voor de woonboot.

Voor belasting die een ondernemer zakelijk moet betalen, kan geen kwijtschelding worden verleend.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×