"Ik wil niet direct spreken over een 'ontgroening' van de stad, maar de neiging is inmiddels wel groot geworden," aldus burgemeester Lenferink afgelopen avond. (Foto: Chris de Waard).

Rederij beticht burgemeester van machtsmisbruik

“De viering van Leidens Ontzet dreigde te worden getorpedeerd door de oppositie van een in deze rood-witte stad gevestigde rederij, waarvan de eigenaar zijn naam niet erg mee heeft.” Het was een woordgrapje van de burgemeester in de jaarlijkse toespraak richting 3 October Vereeniging. Maar alleen maar grappig was het niet bedoeld. De strijd tussen Rederij Rembrandt van Paul Groenen en de gemeente Leiden is fel. “Nu ook het Glazen Huis wordt belaagd, wil ik niet direct spreken over een ‘ontgroening’ van de stad, maar de neiging is inmiddels wel groot geworden,” aldus Lenferink die het feest der feesten van de week met een noodverordening moest redden.

groenen.JPG

Via een lichtkrant op het kassahuisje laat de rederij het publiek weten dat er op last van de gemeente niet genoten mag worden van de prachtige Leidse binnenstad (Foto: Chris de Waard).

Dat gebeurde nadat Rederij Rembrandt de rechter aan zijn zij vond tijdens een kort geding waarin werd ge-eist dat er geen pontons in de Nieuwe Rijn zouden worden geplaatst. De claim van de rederij zou zijn toegewezen, omdat het water geen evenemententerrein is en daardoor niet onder de evenementenvergunning kan vallen, waarin de pontons werden goedgekeurd door de gemeente. Inmiddels zou de gemeente in hoger beroep alsnog in het gelijk zijn gesteld, omdat de burgemeester de pontons vanwege de veiligheid heeft goedgekeurd en niet in het kader van de verleende evenementenvergunning. Daarvan konden we echter nog geen bevestiging krijgen, de uitspraak is nog niet openbaar gemaakt.

Overigens heeft Rederij Rembrandt ook tegen het door Lenferink uitgevaardigde noodbevel bezwaar gemaakt. Volgens de reder pleegt Lenferink daarmee namelijk machtsmisbruik. In zo’n geval kan de Commissaris van de Koningin het besluit terugdraaien. De Zuidhollandse commissaris Jan Franssen heeft dat geweigerd. Mocht later alsnog blijken dat Lenferink zijn noodverordening niet voldoende heeft onderbouwd, dan kan hem inderdaad machtsmisbruik worden verweten. In het uiterste geval zou hij daarvoor uit zijn ambt gezet kunnen worden. Lenferink is daar niet bang voor: “We hebben het juist heel goed onderbouwd. Ik durfde het wel aan.”

Mocht Rederij Rembrandt ook gaan procederen om het Glazen Huis tegen te houden, dan zal Lenferink niet aarzelen om opnieuw een noodverordening uit te vaardigen. Ook als de rechter in het voordeel van de rederij zou beslissen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×