Leidse ambities ter discussie

De gemeenteraad moet zich binnenkort buigen over een lange lijst grote projecten waarvoor in Leiden plannen bestaan en daar vervolgens een keuze in maken. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een inventarisatie gemaakt van alle plannen voor de jaren na 2015. Dat zijn er nu al 140, maar het college waarschuwt de raadsleden dat er daar de komende periode nog tientallen bij zullen komen. Met name omdat een nog onbekend aantal investeringen in de openbare ruimte nog niet is meegenomen in de inventarisatie. Uiteindelijk verwacht het college dat de lijst misschien uit wel 200 projecten zal bestaan.

De plannen variëren van het investeren en sportaccomodaties tot de aanleg van de Ringweg Oost. Lang niet alle plannen zullen kunnen worden uitgevoerd, want daarvoor komt Leiden minstens 220 miljoen euro tekort.

De gemeenteraad zal dus een prioriteitenlijst moeten maken. Plannen die daar niet opkomen, gaan de la in, zodat er ook geen plankosten meer voor gemaakt worden. Leiden scoort op datgebied dramatisch hoog vergeleken met de rest van Nederland en dus wil het college dergelijke kosten fors terugdringen.

Tijdens een speciale raadsconferentie op 18 november wil het college met de gemeenteraad de mogelijke criteria en de weging ervan bespreken. “Het is belangrijk dat de raad ook zelf ervaart wat het betekent om een criterium op te nemen en er een bepaald gewicht aan te geven. Dit kan namelijk de volgorde van de ruimtelijke investeringsagenda geheel veranderen,” zo schrijft het college in een brief aan de raad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×