PvdD pleit voor beperken vuurwerk

Net als vorig jaar zou de Partij voor de dieren graag zien dat er een totaal verbod op vuurwerk komt. De partij wil nu beginnen met een eerste inperking en vraagt of het college bereid is de verkoopperiode van vuurwerk in te korten en ook de periode dat het afgestoken mag worden te beperken. Verder wil de PvdD weten of burgemeester en wethouders bereid zijn een vuurwerkverbod in te stellen voor parken en groenstroken, zodat de dieren daar worden ontzien. Ook vraagt de PvdD of het college de burgers wil laten voorlichten over de nadelen van vuurwerk voor mensen, dieren en milieu.

Tenslotte vraagt de partij hoe het gedoogbeleid van de gemeente ten aanzien van vuurwerk te rijmen is met de wens om biodiversiteitshoofdstad van Europa te worden.

Advertentie

Leiden Vuurwerkverbod


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×