Stadskantoor Leiden aan Langegracht of bij station

In 2020 moeten alle Leidse ambtenaren zoveel mogelijk op één plek werken. Naast het stadhuis komt er daarom een stadskantoor in het stationsgebied of aan de Langegracht. Dat heeft het college gisteren besloten. Het plan zou eigenlijk een jaar geleden al klaar zijn, maar liep vertraging op. In die centrale werkruimte wordt ‘het nieuwe werken’ toegepast. Dat houdt in dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van flexibele werkplekken, thuiswerken enzovoorts. Daardoor zijn er niet alleen minder werkplekken nodig, het scheelt ook reistijd en het milieu is gebaat bij minder vervoersbewegingen. Ook blijkt uit onderzoek dat het de arbeidsproductiviteit ten goede komt.

In eerste zou worden gekeken naar de bestaande gebouwen van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, maar op verzoek van VVD-wethouder Van Woensel wordt n u ook nadrukkelijk de mogelijkheid onderzocht om de ambtenaren te huisvesten in de nieuwbouw tegenover het centraal station. Wethouder Roos van Gelderen vindt dat gebied ook interessant om te onderzoeken, omdat het goed bereikbaar is voor de stad, maar ook omdat het op een belangrijk ov-knooppunt ligt. Wat haar betreft zou het Stadskantoor echter ook aan de Schipholweg gevestigd kunnen worden. Daar staan vele honderden vierkante meters kantoorruimte leeg.

In de nieuwe situatie zal het stadhuis onderdak bieden aan het stadsbestuur en de ambtenaren die direct voor het college werken. De rest van het ambtelijk apparaat gaat naar het Stadskantoor. Daarnaast blijft een zestal organisaties op hun huidige lokatie gevestigd. Dat zijn Stedelijk Beheer (Industireterrein De Waard), DZB (Roomburg), Sportbedrijf Leiden (Mors), het Regionaal Archief aan de Boisotkade, De Lakenhal en Molen De Valk.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×