Ruim zes ton extra voor Stadsparkeerplan

De toekomst voor het parkeerterrein aan de Haagweg is voor de komende vijf jaar gewaarborgd. Gisteren heeft het College van B&W besloten om voor die periode in totaal 2,1 miljoen subsidie te verstrekken. Dat is over die hele periode vijf ton meer dan de Stichting Stadsparkeerplan Leiden tot nu toe ontvangt. Bovendien krijgt de stichting een lening van 110.000 euro om nog dit jaar ruim 200 extra parkeerplaatsen te realiseren. Wethouder Robert Strijk (D66, parkeren) lichtte dinsdagmiddag toe dat met het (extra) geld alle huidige activiteiten door kunnen gaan, ondanks de komende bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid. Veel werknemers van het parkeerterrein hebben zo’n gesubsidieerde baan. Het extra geld haalt Leiden uit het parkeerfonds.

Strijk wijst erop dat Leiden de komende jaren tijdelijk veel extra parkeerplaatsen nodig heeft. Op korte termijn vanwege de 200.000 bezoekers die Leiden verwacht bij het Glazen Huis en per 1 januari door de invoering van – een tweejarige proef met – blauwe zones in de wijken rond het centrum. Daardoor verdwijnen veel plekken die nu nog worden gebruikt door bezoekers van het centrum en door mensen die binnen de singels werken. Vanaf 2013 gaan bovendien de Garenmarkt en de Lammermarkt op de schop als daar grote ondergrondse parkeergarages worden gebouwd. Tijdens die bouwperiode verdwijnen er tijdelijk honderden parkeerplaatsen in het centrum.

Ter compensatie van die plekken voert de gemeente tijdens de proef met de blauwe zones een zogenaamde werknemersvergunning in. Mensen die in het centrum werken kunnen dan met een verklaring van hun werkgever voor 30 euro per maand zo’n speciale parkeervergunning krijgen. Daarmee mogen ze dan parkeren op in totaal 400 voor bezoekers incourante plaatsen rond het centrum. Onder andere op het Morssingelterrein.

Tenslotte wil de gemeente de pijn verzachten door de bouw van een tijdelijke parkeergarage tegenover de Morspoort. Volgens VVD-wethouder Van Woensel staat niets de komst van die garage meer in de weg nu de Raad van State vorige week groen licht gaf voor de bouw ervan. De gemeenteraad wil op voorspraak van GroenLinks nog wel praten over de te nemen verkeersmaatregelen, maar daarmee loopt het proces volgens Van Woensel geen vertraging op. Als de bouwer voor 1 januari 2012 een bouwvergunning voor de garage aanvraagt, valt deze niet onder de nieuwe regels van het strengere bouwbesluit dat op die datum van kracht wordt. Nu de RvS akkoord is, kan die aanvraag elk moment worden ingediend.

Leiden Morspoortgarage Stadsparkeerplan


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×