Leids vuilnis verdwijnt onder de grond

Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de Leidse binnenstad is technisch en financieel haalbaar. Dit blijkt uit een onderzoek, dat in opdracht van de gemeente Leiden is uitgevoerd. Het gaat om 177 containers op 144 locaties. Door het huisvuil in te zamelen met ondergrondse containers wil de gemeente het straatbeeld verbeteren en de overlast door  meeuwen terugdringen. Voordat de gemeente Leiden over gaat tot plaatsing van de containers volgt er wel nog een vervolgonderzoek. De evaluatie van de pilot in de Oude Morsch, het wijkje tussen het Galgewater, de Morspoort en de 1e binnevestgracht, wordt in dit onderzoek meegenomen. Ook worden er proefboringen gedaan.

Als uit het nieuwe onderzoek blijkt dat andere locaties voor de ondergrondse containers beter zijn dan de plekken die nu in het haalbaarheidsonderzoek worden voorgesteld, dan worden de plannen daarop aangepast.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×