De Soroptimistenclub Leiden schonk ter gelegenheid van hun jubileum een cheque van 10.000 euro aan opvanghuis Rosa Manus. (Foto: Cees Mentink).

Soroptimistenclub Leiden jubileert

Afgelopen zaterdag vierde de Soroptimistenclub Leiden hun 16e lustrum in kasteel en koetshuis Oud Poelgeest met inspirerende terugblikken en vergezichten naar de toekomst van het Soroptimisme. Teruggekeken werd onder andere op de deelname van de clubs Leiden en Leiden Aurora voor het Glazen Huis (opbrengst € 5.460,-).

De eerste spreekster was Mieke Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was speciaal in de geschiedenis van de club Leiden gedoken; uit het jaarverslag van 1934 (de crisistijd) haalde zij aan: Stellig zullen wij niet de sexe zijn die het minste deel van de slagen heeft op te vangen. Kenmerkende vrouwen in het Soroptimisme waren in die periode Welmoet Wijnaends Francken- Dyserinck en Rosa Manus.

De tweede spreekster was Petra Stienen. Na een langdurig verblijf als diplomate in de Arabische wereld schreef zij de bestseller Dromen van een Arabische lente over vrouwen die hun toekomst in eigen hand houden. Zij koos drie vrouwen als voorbeeld: Bouthaina Kamel, presidentskandidate, de 25-jarige Samira Ibrahim, onderworpen aan een maagdelijkheidstest (wat neerkwam op een verkrachting) en daarom de verantwoordelijke militairen succesvol aanklaagde en Basma al-Husseini, die een cultureel centrum in Caïro gaat oprichten.

Volgens Petra Stienen blijft er aandacht nodig voor wat er in de Arabische wereld echt gebeurt. Vrouwenmensenrechten moeten op de kaart blijven. Daarvoor zijn ook mannen nodig, zoals bijvoorbeeld Khaled Abolnaga, filmacteur en ambassadeur voor Unicef.
Wethouder Roos van Gelderen, juryvoorzitter voor de Vakvrouwenprijs, die op 8 maart a.s. in het Leidse stadhuis uitgereikt wordt, maakte de namen van de drie genomineerden bekend: Lia Castelein van Homestart, Carolien de Groot van JES en Hayat Hammas van Facilityworks.

Vervolgens was er aandacht voor het lustrumproject ten behoeve van het opvanghuis Rosa Manus voor vrouwen en kinderen, die zich in een crisissituatie bevinden. Voor les- en leesmateriaal werd € 10.000 bijeengebracht, die op een ludieke manier overhandigd werd.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×