Nu de Van der Klaauwtoren geen rijksmonument wordt, staat niets de sloop van het morkante gebouw aan de Kaiserstraat meer in de weg. De Universiteit Leiden is eigenaar van het gebouw en wil appartemententoren bouwen op die plek. Met de opbrengst wordt de restauratie van de Sterrewacht betaald. (Foto: Walter van Peijpe).

Van der Klaauwtoren geen rijksmonument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het verzoek van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) om de Van der Klaauwtoren bij de Kaiserstraat op de rijksmonumentenlijst te plaatsen afgewezen. Volgens de rijksdienst is de in 1955 als zoologisch laboratorium gebouwde toren niet van zodanige (architectonische) betekenis dat hij als beschermd rijksmonument kan worden aangewezen. De dienst ziet daarom geen reden om af te wijken van het negatieve advies dat de gemeente Leiden gaf.

Wel vindt de dienst dat de toren lokaal en regionaal van belang is: “Het gebouw vertegenwoordigt architectuur- en cultuurhistorische kwaliteiten en is door zijn markante ligging en plompe hoogte ook van stedenbouwkundige betekenis, met name voor de stad Leiden en de universiteit.”

Eerder adviseerde de monumentenselectiecommissie om de toren wel de beschermde status toe te kennen. Bhet besluit heeft de rijksdienst ook rekening gehouden met de reeds verleende sloopvergunning door de gemeente Leiden en de nieuwbouwplannen die de universiteit heeft op de locatie van de toren.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×