Schaatskoorts bij hoogheemraadschap

Bij het hoogheemraadschap van Rijnland is de schaatskoorts uitgebroken. Het hoogheemraadschap doet er alles aan om schaatsen op natuurijs in de komende tijd mogelijk te maken. Door het water tijdens een vorstperiode rust te gunnen kan een mooie ijsvloer ontstaan. De vele poldergemalen en de vier grote boezemgemalen zorgen voor een vast peil in het watersysteem. Door die bemaling ontstaat aan beide kanten van het gemaal stroming. Stromend water is slecht voor de vorming of het behoud van ijs. Omdat het in een vorstperiode niet regent, zal het waterpeil niet stijgen en kunnen sommige gemalen worden uitgezet. Daarmee komt het water tot rust en kan het mooi aanvriezen.

Dat geldt niet voor alle gemalen. In een aantal diepe polders blijft het water omhoog komen en moet dus wel gemalen worden. Als dat niet zou gebeuren, zou het ijs bovendien barsten door de druk van het water. Als het ijs aan weerskanten van een gemaal onbetrouwbaar is, wordt die plek gemarkeerd met linten of takkenbossen. De zuiveringsinstallaties die rioolwater reinigen, lozen het schone water in sloten, grachten etc. Dit water is relatief warm en maakt het ijs op die plekken onbetrouwbaar. Dat geldt ook voor het centrum van Leiden, waar de elektriciteitcentrale verwarmd koelwater loost. Om te voorkomen dat dit warmere water zich door de binnenstad verspreidt, is een aantal afdammingen geplaatst, dat het warmere water de stad uit voert.

Ondanks de maatregelen die Rijnland neemt om te anticiperen op de ijspret, staat veiligheid voorop. Daarom benadrukt het waterschap dan ook de eigen verantwoordelijkheid van de schaatsliefhebber bij het betreden van het ijs.  

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×