Jagen tijdelijk verboden

Vanwege het winterse weer heeft de provincie Zuid-Holland de ontheffingen voor het doden van watervogels die schade aanrichten, vanaf 8 februari opgeschort. Er mag tijdelijk niet meer worden gejaagd op de knobbelzwaan, meerkoet, smient, kolgans en grauwe gans, omdat de conditie van deze dieren veel te lijden heeft onder de aanhoudende vorst. Er is nauwelijks nog open water en ook de hoeveelheid voedsel voor de dieren is afgenomen.

De provincie kan ontheffing verlenen voor het doden van bepaalde diersoorten die schade of onveilige situaties veroorzaken. De provincie heeft deze ontheffingen (op basis van artikel 68 van de Flora- en Faunawet) nu voor onbepaalde tijd opgeschort. De jacht op de haas en de fazanten is al op 31 december gesloten en voor de wilde eend, fazantenhaan, houtduif en konijn op 31 januari. 

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×