GroenLinks pleit voor Leids PGB

De extramurale begeleiding valt nu nog onder de AWBZ, maar gaat vanaf 1 januari 2013 geleidelijk over naar de gemeenten en valt dan onder de WMO. Gemeenten zijn dan niet meer verplicht een regeling voor een persoonsgebonden budget (pgb) in te stellen. GroenLinks vindt dat het voor Leidse chronisch zieken en gehandicapten mogelijk moet blijven om hun begeleiding op hun eigen manier vorm te geven. De partij pleit er daarom voor dat Leiden, net als Amsterdam, een eigen PGB invoert. GroenLinks stelt hierover dan ook schriftelijke vragen aan het college.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×