Koninklijke onderscheiding voor Leidenaar prof. Coebergh

Leidenaar prof. dr. Jan Willem Coebergh heeft donderdag uit handen van loco-burgemeester Ossel van Amsterdam een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is door de koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. Coebergh heeft grote verdiensten op medisch terrein. Hij was bijzonder hoogleraar Kankersurveillance aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal zeer toonaangevende en gerespecteerde onderzoeker en onderwijzer op het gebied van de epidemiologie van kanker. Hij hoort tot de pioniers op dit terrein en zijn inzet voor de kankerregistratie in Zuid-Nederland is opmerkelijk en van groot en blijvend belang gebleken. Daarnaast heeft hij veel werk verricht voor het Koningin Wilhelmina Fonds en voor vele nationale en internationale organisaties.

Als voorzitter van Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, heeft hij zich zeer beijverd voor de totstandkoming van de gedragscode Goed Gebruik. Deze code heeft een landelijk karakter voor de omgang van menselijk lichaamsmateriaal en geniet navolging en respect in het medisch wetenschappelijk onderzoek. Met een wetenschappelijk symposium in het AMC te Amsterdam sluit prof. Coebergh een belangwekkende carrière af.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×