PvdA: Wet Werken naar Vermogen gebaseerd op drijfzand

De Leidse PvdA-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV) per 1 januari 2013. Het kabinet gaat er vanuit dat veel meer mensen dan nu bij een reguliere werkgever terecht zullen kunnen, maar daarover bestaan onder deskundigen grote twijfels. Raadslid Robert-Jan van Ette stuurde daarom vandaag, samen met duo Anna van den Bogaart, een hele serie vragen aan het college waarin de twee onder meer stellen dat werkgevers gedwongen zullen moeten worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

“De PvdA is van mening dat het wetsvoorstel is gebaseerd op drijfzand: er is geen enkele garantie dat werkgevers ook daadwerkelijk meer arbeidsgehandicapten in dienst zullen nemen. Ook het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) konden tijdens de hoorzitting (in de Tweede Kamer, red.) niet hard maken dat echt meer mensen aan het werk zullen komen. Na twee volle dagen hoorzitting is voor de PvdA de conclusie: te weinig budget, te weinig begeleiding, te weinig banen en te veel regels.”

De PvdA vraag het college onder meer om in Holland Rijnland-verband quota op te leggen aan werkgevers voor het aantal plekken voor deze mensen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×