Sportbestuurders zoeken naar oplossingen

Niet alleen sporthouder Frank de Wit en zijn ambtenaren zijn koortsachtig op zoek naar oplossingen voor de nijpende tekorten op het gebied van, vooral, sportaccomodaties in Leiden, ook de sportwereld zelf draagt een steentje bij in dat denkproces. In de Leidse sportwereld leven talloze plannen over hoe het allemaal anders en beter kan. De Leidse Sportfederatie inventariseert, vult aan en komt binnenkort met een advies aan de gemeente.

Het zou het mooiste zijn als we de hele Leidse sport kunnen reshuffelen, vindt bijvoorbeeld Cees Ashmann die eerder aan de wieg stond van de plannen voor het Huis van de Sport. Helemaal opnieuw beginnen en dan een ideaalplaatje maken. Zover zal het niet komen, maar ook andere sporters en sportbestuurders lijken bereid tot vergaande veranderingen. Veel meer samenwerking binnen de bestaande sportparken is daarbij een belangrijk uitgangspunt dat niet nu eens als een bedreiging wordt gezien, maar juist als een kans. “Multidiciplinair, over alle sporten heen. Dat is het model van de toekomst,” zo klonk het eerder deze week uit de mond van topsportcoördinator Tjeerd Scheffer toen de Leidse sportwereld zich voor het eerst over de plannen boog die nu in de maak zijn. Een gedachte die op veel sympathie kan rekenen.

Lugdunum-voorzitter Phil Verstraaten wijst er bijvoorbeeld op dat er in de Kikkerpolder al verschillende clubs actief zijn. Zo wordt er niet alleen voetbal, maar ook honk- en softbal gespeeld en zou er ruimte zijn voor meer medegebruik. Schoolsport bijvoorbeeld en kinderopvang. Daarbij hoort dan ook een bredere bestemming van de sportparken. Niet alleen sport, maar ook gemengde doeleinden zouden meer activiteiten mogelijk maken en zo zorgen voor meer kostendragers. Ook Ashmann ziet dat al helemaal voor zich. De Kikkerpolder zou je moeten uitbreiden met een schaatsbaan en een nieuw zwembad. Bovenop een parkeergarage. De Oegstgeesterweg zou er onderdoor kunnen lopen.

Andere ideeën die wel terug zullen komen in het advies van de Leidse Sportfederatie zijn zaken als betere ondersteuning van verenigingen in de exploitatie. Daar is veel te winnen, zonder te schrappen. Behalve dan in de rekeningen. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, maar ook zouden verenigingen zelf een veel grotere rol in die exploitatie kunnen gaan spelen. Bijvoorbeeld bij de zwembaden waar het toezicht gedaan zou kunnen worden door trainers. Dan kan je besparen op het zwembadpersoneel.

Ook zouden de verenigingen veel meer overleg willen over de besteding van de sportgelden. Phil Verstraaten: “Ik heb echt met verbazing gekeken naar de realisatie van sommige sportparken”. Ook waterpoloër Yfke van Belkum had graag wat meer inspraak gehad: “Er wordt nu nog steeds geïnvesteerd in het verouderde Vijf Meibad. Ik denk dan, doe dat niet. Echt zonde, we mogen er toch niet spelen”. Als het aan de verenigingen ligt wordt er ook meer in regionaal verband aangepakt.

Een punt dat voor de verenigingen niet bespreekbaar is om het financiële gat te dichten is verhoging van de sporttarieven. Juist in deze moeilijke tijden met een jarenlange crisis kunnen de verenigingen een eventuele verhoging niet meer doorberekenen aan hun leden. Daardoor zouden ze dus zelf in de problemen komen.

Bestuurslid Conny Broeyer van de LSF wil nu snel zaken doen met de gemeente. “We wachten nu al zo lang, en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Hoe langer we wachten, hoe kleiner de kans dat er iets moois uitkomt.” Voor het advies dat de LSF met de input van de verenigingen naar wethouder De Wit stuurt, heeft de sportfederatie niet heel veel tijd meer. Op 16 april buigt de politiek zich al over de plannen.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×