Slepen woonwagens op kamp alleen na tussenkomst rechter

Woonwagens van bewoners van het Trekvaartplein worden alleen gedwongen weggesleept nadat de rechter daar een uitspraak over heeft gedaan. Die toezegging deed burgemeester Lenferink gisteravond aan verontruste raadsleden tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Regio. Op de agenda stond het verzoek van de burgemeester om terug te komen op een hele oude afspraak uit 1983. De gemeenteraad nam toen een motie aan waarin werd afgesproken nooit woonwagens gedwongen te verslepen. Nu de herinrichting van het woonwagenkamp in uitvoering komt, wil het college die mogelijkheid in het uiterste geval wel hebben. Anders zou een enkele bewoner met onredelijke eisen het hele proces kunnen frustreren. Dat zorgt dan voor vertraging en mogelijk hoge extra kosten.

Verschillende partijen, waaronder de SP en D66 waren bang dat Lenferink bestuursdwang zou kunnen toepassen als de oude afspraak wordt herzien. Dat betekent dat de gemeente zelfstandig zou kunnen besluiten wagens van dwarsliggers weg te slepen. Ook de bewoners van het kamp waren fel tegen het intrekken van de afspraak. Woordvoerder Alita Offenberg vond het bovendien jammer dat de gemeente na jaren van overleg nog steeds geen vertrouwen heeft in de bewoners van het Trekvaartplein. Ze vond dat de gemeente nooit zomaar mag gaan slepen, omdat er bij geschillen altijd het oordeel van de rechter kan worden gevraagd. Het duurde even maar na veel vragen kwam Lenferink uiteindelijk met de harde belofte dat als er al gesleept gaat worden, dat pas kan gebeuren als de rechter daar toestemming voor heeft gegeven.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×