Uitstel voor extra huurverhoging

De Leidse woningbouwverenigingen De Sleutels, Portaal, Ons Doel en SLS zullen per 1 juli  de huren verhogen met de inflatiecorrectie. Ymere komt pas later dit jaar met een huurverhoging. Dit antwoordt het college van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen van SP-raadslid Antoine Theeuwen. De Eerste Kamer praat op 12 juni over de extra huurverhoging die het kabinet wil doorvoeren om scheefwonen tegen te gaan. Mensen met een inkomen van 43.000 euro en hoger kunnen een extra huurverhoging krijgen van 5%.

Ymere wacht de behandeling van het wetsvoorstel af. Mocht het worden doorgevoerd dan kunnen zij als enige corporatie de extra verhoging later dit jaar nog toepassen. De andere corporaties moeten in ieder geval wachten tot 1 juli 2013, omdat slechts eenmaal per jaar de huren verhoogd mogen worden.

De SP vraagt het college om een reactie op de rechtsongelijkheid tussen huurders van verschillende woningcorporaties. Het college stelt dat het niet bevoegd is en daar ook niets tegen kan doen. Ook is nog niet bekend hoeveel huurders te maken zouden krijgen met deze extra huurverhoging

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×