Leidse raad ruziet nog even verder over tracé RijnlandRoute

“Ik hoorde iets in de wandelgangen over de delegatie die bij Holland Rijnland het Leidse standpunt over de RijnlandRoute moet verwoorden…” Het was vanmiddag in eerste instantie niet veel meer dan een bijzin in de algemene beschouwingen van VVD-fractievoorzitter Paul Laudy, maar een nieuwe RijnlandRouterel lijkt inmiddels geboren. Met veel moeite kwam de Leidse gemeenteraad afgelopen donderdag tot een politieke verwoording van het meerderheidsstandpunt over het tracé van de nieuwe snelweg. “We kunnen de provincie volgen in haar besluit voor Zoeken naar Balans, maar vanuit milieu-oogpunt is de Churchill Avenue beter voor Leiden” was zo ongeveer de tekst. Glashelder voor de VVD. Leiden kiest dus net als de provincie voor Zoeken naar Balans en dat Leidse geluid moet volgende week ook doorklinken in de regio als het bestuur van Holland Rijnland een standpunt inneemt over het tracé.

Maar dat bleek te kort door de bocht. D66-fractievoorzitter Paul van Meenen weigert de Leidse nuance in de regio te vertalen in een simpel ‘ja’ voor Zoeken naar Balans. Vanaf 20.30 uur vergadert de Leidse raad verder. Waarschijnlijk wordt dan op verzoek van de PvdA begonnen met een debat over deze kwestie. Wordt dus vervolgd.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×