PvdA en SP: "Participatiecentrum ter discussie"

Het Participatiecentrum Leiden dat sinds 1 januari van dit jaar langdurig werklozen versneld aan een baan moet helpen, functioneert niet en moet in de huidige vorm verdwijnen. De PvdA en de SP trekken die conclusie in het rapport dat ze schreven naar aanleiding van het meldpunt van de twee partijen waar ‘klanten’ van het participatiecentrum in mei en juni terecht konden met (anonieme) klachten.

Wethouder Jan-Jaap de Haan en SP-raadslid Louk Rademaker over het functioneren van het Participatiecentrum Leiden.

Volgens de raadsleden Louk Rademaker (SP) en Robert-Jan van Ette (PvdA) worden uitkeringsgerechtigden er slecht behandeld. Rademaker: “Het participatiecentrum is bedoeld om mensen aan een baan te helpen. De praktijk is nu meer dat mensen er verplicht zinloze arbeid doen. Het is een beetje boos doen tegen werklozen om te voorkomen dat ze een uitkering aanvragen”.

Wethouder Jan-Jaap de Haan is best tevreden met de resultaten van het Participatiecentrum. “De uitstroom is zo’n 22%. Dat is weliswaar lager dan wat we vroeger wel hebben gezien, maar er worden momenteel nu eenmaal weinig mensen aangenomen. Dat is een duidelijk gevolg van de crisis.”

Met de klachten die via het meldpunt van de SP en de PvdA zijn binnengekomen kan De Haan niet zoveel: “Die zijn anoniem. Je kunt dus geen hoor en wederhoor toepassen”. Via de officiële kanalen zijn volgens De Haan slechts vier klachten binnengekomen. “Een erg laag aantal op bijna 400 trajecten”, aldus de wethouder. Eén suggestie uit het rapport van de SP en de PvdA neemt hij wellicht over: het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×