Oprukkende landbouw is een wezenlijke bedreiging voor het Northern Sierra Madre Natural Park (Foto: Merlijn van Weerd)

Leidse bijdrage aan wereldwijde studie over verlies biodiversiteit

Uit een wereldwijde studie, waaraan ook onderzoekers van de Universiteit Leiden deelnamen, is gebleken dat ook in beschermde tropische gebieden de biodiversiteit aanzienlijk afneemt. Een artikel over dit onderzoek is verschenen in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature, waaraan milieuantropoloog Jan van der Ploeg en bioloog Merlijn van Weerd, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden, hun bijdrage leverden. Vanuit het veldstation op de Filippijnen coördineerden de Leidse wetenschappers het onderzoek in het Northern Sierra Madre Natural Park.
Van der Ploeg: “De Filippijnse overheid zegt dat ze de illegale houtkap in de beschermde gebieden niet kan stoppen omdat het voor arme boeren hun enige bron van inkomsten is. In werkelijkheid zitten er rijke zakenlieden en corrupte politici achter. Veel plattelandsgemeenschappen willen dat er een eind komt aan de ontbossing. De oplossing ligt vooral bij verbetering van wetshandhaving en aanpak van corruptie bij de overheid.”

Van Weerd vult aan: “In het Northern Sierra Madre Natural Park en het landbouwgebied daaromheen doet Leiden al meer dan twintig jaar onderzoek naar veranderingen in de biodiversiteit als gevolg van menselijk handelen. Een uniek langlopend onderzoek. Dit is een van de reservaten die te lijden hebben onder gebrek aan bescherming. Er worden bomen gekapt en stukken bos platgebrand om er landbouwgrond van te maken. Dat heeft impact op kwetsbare soorten, waarvan er vele alleen op de Filippijnen voorkomen. Duurzamere landbouw buiten het park zou ervoor zorgen dat armoede afneemt, bosgebied behouden blijft en het landschap voor veel soorten geschikt is om er te leven.”

De auteurs van het artikel stellen dat de steun van de lokale bevolking belangrijk is en benadrukken de noodzaak om zowel de in- als externe bedreigingen van beschermde gebieden te bestrijden. Dit met het doel om te zorgen dat de beschermde gebieden beter bestand zijn tegen toekomstige bedreigingen zoals klimaatverandering.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×