Nieuw beleidsplan voor Schuldhulpverlening

Het college heeft een nieuw beleidsplan voor schuldhulpverlening vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente invulling gaat geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), en hoe de schuldhulp er in de toekomst uit moet zien. Gemeenten zijn door de recente invoering van genoemde Wet verplicht een beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners. Belangrijke uitgangspunten van het vastgestelde beleidsplan zijn maatwerk en het tijdig bieden van hulp. In de nieuwe wet is vastgelegd dat de wachttijd voor schuldhulpverlening maximaal vier weken mag zijn. De voornaamste doelstellingen van schuldhulpverlening zijn volgens het beleidsplan zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving. Daarom is besloten dat de verantwoordelijkheid van de persoon zelf en zijn of haar sociale omgeving, voorop gesteld worden. De Stadsbank kan iemand ondersteunen, maar neemt de verantwoordelijkheid voor de schuldproblemen niet over. Dit past in de sociaal maatschappelijke structuurvisie van de gemeente, waarin participatie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Het bieden van maatwerk, kan onder andere bereikt worden door samenwerking met andere hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers te zoeken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×