ProRail onderzoekt oplossingen geluidsoverlast omroepberichten Leiden CS

ProRail gaat op Leiden Centraal Station onderzoeken of met het zachter zetten van de omroepinstallaties, het omdraaien van de speakers of het verlagen van de frequentie van de berichten de geluidsoverlast in de Boerhaavelaan kan worden opgelost. Zeven dagen per week, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat galmen de omroepberichten van Leiden Centraal Station door de Boerhaavelaan. De bewoners hebben er zoveel last van, dat ze sinds maart 2012 proberen hierover te spreken met ProRail en de Omgevingsdienst West-Holland. Dat gesprek is nu geweest en ProRail heeft oplossingen voor de geluidsoverlast voorgesteld.

“De problemen begonnen toen in maart 2012 de installaties vervangen werden. Sindsdien heeft de wijkvereniging Houtkwartier ongeveer 35 brieven gestuurd naar Prorail en NS, waarop geen reactie kwam”, vertelt secretaris van de vereniging Ronald Daalmeijer. Een zelfde hoeveelheid brieven is verstuurd naar de Omgevingsdienst West-Holland, een instantie die onder andere als taak heeft om overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geuroverlast in West-Holland te beperken. De Omgevingdienst wees de klachten af: de geluidsinstallatie zou binnen geldende geluidsoverlastnormen vallen.

De wijkvereniging besloot daarom een kort geding aan te spannen. Dat heeft de deur richting overleg geopend. De griffier van de rechtbank gaf namelijk als enige mogelijke op te leggen maatregel het stilzetten van de omroepinstallaties, wat betrokken partijen te ver zou gaan. Na een gesprek op 30 augustus tussen de bewoners, de Omgevingsdienst en Prorail, heeft de laatste partij beloofd om de aangedragen oplossingen te gaan onderzoeken. Aan de hand daarvan zal een vervolggesprek moeten plaatsvinden.

Secretaris Daalmeijer vraagt zich af of de berichten überhaupt op de niet overdekte perrons vanaf zeven uur ’s ochtends omgeroepen moeten worden: “Die perrons lopen wel een kilometer door, en er staat daar nooit iemand.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×