Lezingenmiddag over archeologie van Zuid-Holland bij Oudheden

Op vrijdag 28 september worden bij het Rijksmuseum van Oudheden de ’12 Provinciën Lezingen’ gehouden. Archeologen uit Zuid-Holland spreken over unieke ontdekkingen en hun onderzoek. Aan bod komen het verdronken dorp Kruiskerke bij Dordrecht, het Romeinse fort Ockenburg en het Zuid-Hollandse kustgebied tijdens de vroege Middeleeuwen. Ook wordt een tipje van de sluier opgelicht over de 9.000 jaar oude vondsten in de Yangtzehaven, de nieuwe zeehaven die op de Rotterdamse Maasvlakte wordt aangelegd.

Archeologen van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam voeren hier grootschalig onderzoek uit. De uitwerking van de opgraving is nog in volle gang, maar Maaike Sier laat op 28 september alvast de eerste resultaten zien. In Den Haag leidde onderzoek naar 20ste-eeuwse opgravingen van het kleine Romeinse fort Ockenburgh tot nieuwe inzichten in de Haagse kustverdediging in de Romeinse tijd.

Ab Waasdorp van de gemeente Den Haag vertelt over de oude opgravingen en hoe het fort gezien kan worden in een breder historisch en archeologisch verhaal. Menno Dijkstra van Diachron gaat in op de `donkere middeleeuwen’ van het kustgebied in Zuid-Holland. Het gebied was nauwelijks bewoond rond 500, maar de bevolking groeide gestaag. Dijkstra legt uit hoe dit in relatie stond tot de grote volksverhuizingen in die periode.

De St. Elisabethsvloeden van 1421 en 1424 richtten in de omgeving van Dordrecht veel schade aan. Tot voor kort werd aangenomen dat bewoningssporen in het buitengebied van Dordrecht door de vloeden compleet waren weggespoeld. Marc Dorst van de gemeente Dordrecht toont in zijn lezing aan dat er wel degelijk resten bewaard zijn gebleven, met name van het verdronken dorp Kruiskerke. De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur en deelname kost €5 per persoon. Aanmelden kan via lezingen@rmo.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×