Al ruim voor de verkiezingen informeerde Sleutelstad bij de gemeente naar de te gebruiken stembussen. Volgens de gemeente bestaat er geen 'Leidse stembus' en wordt een algemeen type gebruikt (linkerfoto). De werkelijkheid is anders. In Leidse stembureaus staan bussen van het type op de rechterfoto. (Foto rechts: Chris de Waard. De foto links werd door de gemeente Leiden aangeleverd).

Leidse stembussen voldoen niet aan Kieswet

De gemeente Leiden gebruikt stembussen die niet voldoen aan de Kieswet. Een woordvoerder van de Kiesraad in Den Haag reageert verbaasd: “In 2010 hebben we na klachten van kiezers al vastgesteld dat Leiden een verkeerd type stembus gebruikt. We hebben dat de gemeente toen ook laten weten en het is opgenomen in het proces verbaal. We nemen dit heel serieus en zullen er extra aandacht aan schenken”. De Kiesraad, een onafhankelijk adviesorgaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, fungeert tijdens verkiezingen ook als Centraal Stembureau.

De Kiesraad adviseert iedereen die in Leiden nog moet gaan stemmen om bij het stembureau aan te geven dat de stembus niet aan de wet voldoet, zodat die meldingen worden vastgelegd.

Zowel de stembussen zelf als de gleuf waar de stembiljetten ingaan, moeten afzonderlijk op slot kunnen, zodat er in geval van ordeverstoringen niet mee gerommeld kan worden. Bij de Leidse bussen kan de sleuf niet degelijk worden afgesloten. In 2010 gebeurde dat met een strook plastic tape, zo laat een lid van een Leids stembureau aan Sleutelstad weten. Of de foute bussen concequenties hebben voor de geldigheid van de uitslag in Leiden hangt van meer factoren af. Als er geen reden is om te vermoeden dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, dan zal de uitslag niet snel in twijfel getrokken worden.

Aanstaande vrijdagmorgen buigt het Hoofd Stembureau zich over de verkiezingen van vandaag. Dan worden ook alle opmerkingen besproken. Het proces verbaal van de verkiezingen gaat uiteindelijk naar de Tweede Kamer.

Leiden leidsestembus


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×